Projektu izstrāde ES struktūrfondu un cita finanšu atbalsta saņemšanai:

  • Balstoties uz Jūsu ieceri saimnieciskajā darbībā, t.sk. tās izveidē, atbilstošas atbalsta finansējuma programmas izvēle
  • Sadarbojamies ar kredītu devējiem, krājaizdevu sabiedrībām, ES un nacionāla finansējuma atblsta programmu atbildīgajām institūcijām (LAD, LIAA, LSIF, EST/LAT un citām)
  • Konsultācijas un pakalpojumi finansējuma piesaistē. Patstāvīgi aizpildot finansējuma piesaistei nepieciešamos pieteikumus, konsultējam to aizpildē un pavaddokumentācijas atlasē. Pakalpojumi finansējuma piesaistes pieteikumu, biznesa plānu aizpildē

  • Pilna cikla projektu projektu vadības pakalpojumi. No atbilstošas atbalsta programmas izvēles, pieteikuma jeb biznesa plāna izstrādes, iesniegšanas līdz plānoto darbību pilnīgas ieviešanai, finansējuma saņemšanai

  • Ar iepirkumu saistītas dokumentācijas un procesu konsultācijas, pakalpojumi

  • Klienta interešu pārstāvniecība atbildīgajās institūcijās pieteikuma jeb biznesa plāna izvērtēšanas un ieviešanas procesā

Konsultants Ekonomikā Linards Ligeris , tālr.: 28677152; e-pasts:linards.ligeris@llkc.lv

Projektu vadītāja Kristīne Ragaine‑Volniankoe-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv