Grāmatvedība

 • Datorizēta grāmatvedības uzskaites veikšana vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā, specializētā datorprogrammā G1, Tildes Jumis, Kentaurs
 • Algu aprēķins, Pamatlīdzekļu uzskaite, Uzņēmuma lietvedības konsultācijas
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana, konsultācijas
 • Likumdošanā noteikto atskaišu sagatavošana, iesniegšana atbildīgajā institūcijā. Konsultācijas un klienta interešu pārstāvniecība atbildīgajās institūcijās
 • Īpašas zināšanas ar lauksaimniecību saistītu nozaru grāmatvedības kārtošanā. Likumdošanā noteikto atbalsta programmu (nodokļu atlaides, akcīze, kredītu % daļēja atmaksa u.t.m.l.) pārzināšana, klienta interešu pārstāvniecība atbalsta piesaistei
 • Konsultācijas un atbalsts COVID 19 atbalsta programmu apguvē uzņēmējdarbībai
Plašāk sadaļā : Grāmatvedība

Projekti

 • Projektu izstrāde ES un nacionāla finansējuma struktūrfondu atbalsta saņemšanai
 • Kredītpieteikumu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai 
 • Biznesa plānu izstrāde
 • Ar uzņēmuma darbības ieceri saistīta atbalsta finansējuma izvēle, konsultācijas finansējuma piesaistei patstāvīgi
 • Klienta interešu pārstāvniecība atbildīgajās institūcijās, Kredītu, investīciju, struktūrfondu finansējuma piesaistes procesā
 • Pilna cikla biznesa plānu, projektu un kredītu pieteikumu uzraudzība līdz finansējuma saņemšanai, saistošu atskaišu sagatavošana un iesniegšana

Plašāk sadaļā: Projekti


Juridiskie pakalpojumi

 • Pakalpojumi un konsultācijas saimnieciskās darbības juridiskās formas izvēles un reģistrācijas procesā
 • Konsultācijas par saistību bezstrīda piespiedu izpildi.
Plašāk sadaļā : Juridiskie pakalpojumi


Apmācība

 • Apmācības 1.līmeņa lauksaimniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā 
 • Bezmaksas semināri, apmācības un pieredzes apmaiņa Latvijā un ES valstu saimniecībās
Plašāk sadaļā : Apmācība