Pētījumi liecina, 70% uzņēmēju, lauku saimnieku, nepieder bizness -  Viņi pieder biznesam!

Mēs nodrošinām, lai Jūsu bizness tiešām pieder Jums.

Aktuālā informācija sadaļā 'Jaunumi'

/jaunumi/


Pakalpojumi

Konsultācijas un pakalpojumi biznesā esošiem un topošiem lauku saimniekiem, uzņēmējiem, individu;aliem komersantiem. 

Palīdzēsim saimnieciskās darbības formas izvēlē, tai saistošas nodokļu likumdošanas konsultācijās un pakalpojumos grāmatvedībā, finansējuma piesaistē, aicināsim uz apmācībām un semināriem. Esam zinoši ar lauksaimniecību saistītos jautājumos. Noorganizēsim Jūsu produkta izvietošanu specializētā katalogā 'Novada Garša'. 

Mūsu komanda

Mēs esam profesionāla komanda ar 30 gadu pieredzi.

Mēs saucam sevi par spēcīgu komandu, jo kopā strādājam un atpūšamies, kopīgi izvirzām mērķus un tos sasniedzam, kopā priecājamies par panākumiem, un kopā pārvaram izaicinājumus.

Mūsu klienti

Mūsu pakalpojumus izvēlas dažādu jomu pārstāvji -  uzņēmēji, lauku saimnieki, sociālie uzņēmēji, biedrības, individuāki komrsanti, fiziskas personas.