Arī šodien ir iespējas!
Nav svarīgi, kurā vietā Tu sāc. Svarīgi ir, cik augstu Tu mērķē, lai gūtu panākumus.

Pierīgas konsultāciju birojs piedāvā:

Panākumi nav domāti tikai īpaši priviliģētiem cilvēkiem. Tos var gūt ikviens, ja viņam ir drosme izvēlēties savu mērķi un censties to sasniegt. Tieši šī tiekšanās uz priekšu veicina cilvēka izaugsmi un veido viņa raksturu.

Pakalpojumi

Konsultācijas lauksaimniecības nozares ražošanas procesos, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumi, kā arī veicam izglītošanu un informēšanu.

Mūsu komanda

Mēs esam profesionāla komanda ar 25 gadu pieredzi.

Mēs saucam sevi par spēcīgu komandu, jo kopā strādājam un atpūšamies, kopīgi izvirzām mērķus un tos sasniedzam, kopā priecājamies par panākumiem, un kopā pārvaram izaicinājumus.

Mūsu klienti

Mūsu pakalpojumus izvēlas dažādu uzņēmējdarbības jomu pārstāvji - gan uzņēmēji, gan lauksaimnieki, jo varam piedāvāt risinājumus ikvienam. Mēs priecājamies par ilggadīgu abpusēji izdevīgu sadarbību.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .