Grāmatvedības pakalpojumi esošiem uzņēmumiem, saimnieciskās darbības veicējiem un no jauna izveidotiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām (jebkurai saimnieciskās darbības juridiskajai formai)

  • Datorizēta grāmatvedības uzskaites veikšana vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmā (pirmdokumentu apstrāde, atskaišu un pārskatu sagatavošana)

  • Strādājam specializētā datorprogrammā 'G1'. Atsaucoties uz klienta izvēli, datu apstrādi varam veikt 'Tildes Jumis', un uzstādīt klientam piekļuvi programmai Noliktavas un citu datu apstrādei uzņēmumā, vienlaikus nosūtot datus grāmatvedim

  • Mūsu grāmatvedības speciālisti ir ilggadīgi, pieredzējuši daudznozaru jomās. Īpaši labi orientējas ar lauksaimniecību saistītā likumdošanā grāmatvedībā un atbalsta noteikumos (akcizētā degviela, kredīta % daļēja atmaksa u.t.m.l.).

  • Algu aprēķins, Pamatlīdzekļu nolietojums, Grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana un konsultācijas grāmatvedības metodikas izveidei uzņēmumā

  • Likumdošanā noteikto nodokļu atskaišu sagatavošana, iesniegšana atbildīgajās institūcijās, klienta interešu pārstāvniecība atbildīgajās institūcijās (VID, VSAA)

  • Iespēja pēc klienta pasūtījuma sagatavot operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu arī vienkāršās ierakstu sistēmas grāmatvedības kārtotājiem

  • Pēc klienta pasūtījuma – dažādas grāmatvedības atskaites kredītiestādēm, Lauku atbalsta dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei u.c.

  • Sniedzam pakalpojumus ilggadīgiem klientiem un ikgadēju (IIN deklarācijas) saimnieciskās darbības atskaišu iesniedzējiem

Grāmatveži:

Inese Babra,  e-pasts: inese.babra@llkc.lv

Tamāra Viļuma,  e-pasts: tamara.viluma@llkc.lv

Vita Epalte, e-pasts: vita.epalte@llkc.lv

Jeļena Ponomarjova,  e-pasts: jelena.ponomarjova@llkc.lv

Dzintra Ruša, e-pasts: dzintra.rusa@llkc.lv

Indra Zvīgule, e-pasts: indra.zvigule@llkc.lv

Ievadi formas virsrakstu

Šeit vari ievadīt informāciju, kas jāņem vērā, aizpildot šo formu. Lai rediģētu pašu formu, spied lielo pogu lapas pašā apakšā. Aizpildīto formu datu tiks nosūtīti uz Tavu e-pastu (ja esi to apstiprinājis), kā arī saglabāti Tavā kontā pie formas datiem.