Apmaksātas individuālas konsultācijas lauksaimniekiem/mežsaimniekiem/uzņēmējiem

 Ar ES finansējuma atbalstu, interesentiem ir pieejamas konsultācijas lauksaimniecībā (augkopībā, lopkopībā), ekonomikā.

Lai saņemtu konsultācijas, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem: ruta.riekstina@llkc.lv jeb sigulda@llkc.lv

Augkopība (t.sk. BIO)

 • Augu maiņas plāns
 • Sējuma struktūra
 • Lauku vēsture
 • Kultūraugu mēslošanas un aizsardzības plāns
 • Kultūraugu kaitīgo organismu uzskaite
 • AAL un mēslošanas līdzekļu uzskaiteLopkopība

 • Piena kvalitāte un uzskaite
 • Pārraudzības datu analīze
 • Barības devas
 • Dezinfekcijas un deratizācijas plāns
 • Dzīvnieku slimību un ārstēšanas uzskaite


Ekonomika

 • Saimniecības ekonomisko resursu izvērtēšana
 • Biznesa plānu sagatavošana
 • Finanšu ekspertīzes pakalpojumi
 • Altum finanšu aizdevumu pieteikumu sagatavošana

Mežsaimniecība

 • Meža īpašuma apsekošana 
 • Augošu koku novērtēšana galvenajā cirtē 
 • Cirsmu stigošana ūdens objektu aizsargjoslās 
 • Apsaimniekošanas ieteikumi 
 • Atzinumi par aizsargājamiem meža biotopiem un putniem         .