Mūsu klientu darbības nozares:

- Lauksaimniecība (pirmapstrāde)/ Lopkopība - aitkopība, piena un gaļas lopkopība, putnkopība, truškopība, biškopība. Graudkopība. Augļkopība. Dārzeņkopība. Puķkopība. Stādaudzētavas.

- Pārstrāde/ apstrāde gaļas, miltu, piena, dārzeņu, augļu, graudu produktiem. Kā ražotāji/pārstrādātāji tā mājražotāji.

- Pakalpojumi - loģistika, tūrisms, aktīvā atpūta, teritorijas labiekārtošana, mežistrāde.

- Ražošana - galdniecība, kamīni, būvniecības produkti.

Mūsu patstāvīgie klienti:

- grāmatvedībā 120 + ikgadēji konsultācijas un pakalpojumi IIN gada deklarāciju sagatavošanai;

- ekonomikā periodā no 2014.gada:

+ mūsu uzraudzībā (šobrīd) 40 'Mazo lauku saimnieku' projekti jeb 15 000.00EUR atbalstu piesaistījušās pirmapstrādes saimniecības;

+ piesaistīts investīciju finansējums LAP 2014-2020 ietvaros (IMA, LEADER, URA, PVN) ~ 2milj.EUR;

+ piesaistīts kredītu finansējums ~ 1.7milj.EUR;

+ ar LIAA atbalsta piesaisti  4 uzņēmumi apmeklējuši kontaktu biržas/izstādes ES savas produkcijas eksportam.

Organizējam apmācības un seminārus grāmatvedībā, finansējuma piesaistē, LIZ apsaimniekošanā, atsevišķu nozaru (l-bas produktu jomās) tēmās (lopkopība, dārzeņkopība, augļkopība u.t.m.l.), zivsaimniecībā, mājražošanā (PVD u.c. aktuālie noteikumi pārtikas apritē, zīmolvedība, savas produkcijas noieta sadarbības partneru piesaistē) un daudzās citās, uzņēmuma darbībai aktuālās tēmās. Pasākuma vidējais dalībnieku skaits 30. Ikgadēji ~ 300 klausītāji bez maksas apmeklējuši mūsu izglītojošos pasākumus.

Labprāt iesaistāmies mūsu skolēnu un jauniešu aktivitātēs. Katru gadu vismaz 3 Pierīgas reģiona skolu klasēm (6.-9.klase) organizējam pieredzes apmaiņas tikšanās un vizītes uzņēmumos un lauku saimniecībās, lai radītu interesi par uzņēmējdarbību Latvijā. Ikgadēji organizējam biznesa plānu konkursu jauniešiem no 18-40 gadu vecumam projektā 'Laukiem būt'. Biznesa plāniem ir iespēja gūt naudas balvas idejas iedzīvināšanai darbībā. Vidējais naudas balvas apmērs 2 000.00EUR uzvarētājiem.

 .