Piedāvājam apmācības pieaugušo tālākizglītībā:

  • Organizējam apmācības 1.līmeņa lauksaimniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā (augkopības/lopkopības nozarēs);
  • Bezmaksas seminārus, apmācības un pieredzes apmaiņu Latvijā un ES valstu saimniecībās lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, netradicionālajā lauksaimniecībā, mājražošanā, tūrismā, amatniecībā;
  • Nodrošinām bezmaksas ikmēneša laikrakstu par aktuālo atbalstu un nosacījumiem lauksaimniecībām, zivsaimniecībām un mežsaimniecībām, ražošanā, mājražošanā;
  • Kontaktbiržu jaunu noieta tirgu uzmeklēšanai, sadarbības partneru piesaistei Latvijā.

Par aktuālām mācībām un saimniecību apmeklējumiem, lūdzu, skatiet mūsu Facebook: @llkcpieriga.

Projektu vadītāja Rūta Riekstiņa, e-pasts: ruta.riekstina@llkc.lv