Piedāvājam apmācības pieaugušo tālākizglītībā:

  • Organizējam apmācības 1.līmeņa lauksaimniecībā, bioloģiskajā lauksaimniecībā (augkopības/lopkopības nozarēs);
  • Bezmaksas seminārus, apmācības un pieredzes apmaiņu Latvijā un ES valstu saimniecībās lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, netradicionālajā lauksaimniecībā, mājražošanā, tūrismā, amatniecībā;
  • Nodrošinām bezmaksas ikmēneša laikrakstu par aktuālo atbalstu un nosacījumiem lauksaimniecībām, zivsaimniecībām un mežsaimniecībām, ražošanā, mājražošanā;
  • Kontaktbiržu jaunu noieta tirgu uzmeklēšanai, sadarbības partneru piesaistei Latvijā.

Par aktuālām mācībām un saimniecību apmeklējumiem, lūdzu, skatiet mūsu Facebook: @pierigakb.

Kristīne Ragaine-Volnianko, e-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv

Linards Ligeris, e-pasts: linards.ligeris@llkc.lv .