Piedāvājam šādas konsultācijas:

 • Konsultācijas par slaucamo govju ēdināšanu un ganāmpulka apsaimniekošanu.

 • Piena fermas audits - kūts vizīte ar situācijas izvērtēšanu un uzlabojumu ieteikumu sagatavošanu;

 • Konsultācijas piena kvalitātes uzlabošanā;

 • Lopbarības analīžu noņemšana un izvērtēšana;

 • Ēdināšanas plānošana un barības devu sastādīšana;

 • Konsultācijas par teļu izaudzēšanu un ēdināšanu.

 • Kompleksais ganāmpulka monitorings (ikmēneša pārraudzības datu analīze, ieteikumu sagatavošana, kūts vizītes, barības analīzes, barības devu sagatavošana un uzraudzība).

 • Konsultācijas par ģenētikas izvēli konkrētam ganāmpulkam.

 • Slaucamo govju eksterjera vērtēšana.

Organizē:

 • Demonstrējumus lopkopībā;
 • Interešu grupas lopkopībā;
 • Seminārus. 

Pierīgas KB  Lopkopības konsultants Aija Luse, tālr: 25483221, e-pasts: aija.luse@llkc.lv

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .